ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ

Blue Oven No.1
1ης Απριλίου 21,
Αγία Φύλα
Τηλ.: 25 339074
Ώρες Λειτουργίας: 6:00 – 23:00