ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Blue Oven No.3  
Καραϊσκάκη 2Α,
Έναντι Βιβλιοθήκης  
Τηλ.:25 349993
Ώρες Λειτουργίας: 7:00 – 21:00